skip to Main Content

Omdat u als zorgondernemer persoonsgegevens verwerkt, heeft u te maken met de nieuwe Europese privacywet. Niet alleen heeft de AVG betrekking op de persoonsgegevens die u verwerkt van uw cliënten, maar ook op die van uw medewerkers en ander personen met wie u samenwerkt. De regels dwingen u om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van uw relaties.

Het is belangrijk te weten aan welke regels u als zorgondernemer moet voldoen en een juiste inschatting te maken van de impact van de AVG op uw huidige processen en diensten en – waar nodig – aanpassingen door te voeren. Zo zult u in veel gevallen verplicht zijn een register bij te houden van verwerkingsactiviteiten, zult u een zgn. Data Protection Impact Assessment (DPIA) moeten uitvoeren en een functionaris voor de gegevensbescherming moeten aanstellen.

Zorgsupport helpt u bij het bepalen van de regels die op uw zorgonderneming van toepassing zijn en de impact die deze regels op uw onderneming hebben. Vervolgens helpen wij u bij het treffen van maatregelen om blijvend aantoonbaar te voldoen aan de AVG zoals het uitvoeren van de DPIA, of het beschikbaar stellen van een functionaris voor de gegevensbescherming.

Back To Top