skip to Main Content

Kwaliteit zorg en organisatie

Kwaliteit is een lastig te vangen begrip. We weten allemaal wat er zelf mee bedoelen, maar daar schuilt ook gelijk het gevaar. Ieder heeft zijn eigen beeld. Zorgsupport ziet kwaliteit als de extra opbrengst van goed en correct geleverde zorg. Blije clienten, tevreden medewerkers en een prettige organisatie zijn voorbeelden waarin kwaliteit tot uiting komt.

Wij helpen zorgorganisaties om deze kwaliteit te definieren, door te voeren in handboeken en instructies, samenwerking in uw zorgteam te verbeteren en uw organisatie te professionaliseren. Alles om deze kwaliteit tot uiting te laten komen.

Op basis van de criteria van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) hebben we ons kwaliteitsinstrument ontwikkeld. Hiermee meten we periodiek de kwaliteit binnen uw organisatie. Op deze manier weet u periodiek hoe u en uw organisatie ervoor staan. En kun op basis van de uitkomsten bijgestuurd worden. Wij kunnen u hierin adviseren. Ons meetinstrument is onderdeel van Mijn Zorgsupport en kan op deze manier altijd ingezien worden. Wij geven u hiermee inzicht in uw kwaliteitsontwikkeling. Wij hebben ook ervaring met verbetertrajecten die ontstaan vanuit bevindingen van een (onaangekondigd) IGJ bezoek.

Wij helpen u bij de doorvertaling van de kaders vanuit wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk binnen uw organisatie om de kwaliteit te borgen.

Contact

Onze voorbeelden en ervaringen delen we graag met u. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Back To Top