skip to Main Content

Medewerkers en teams

Uw medewerkers zijn belangrijk in het leveren van de dagelijkse zorg of begeleiding. Wij leveren professionele HR diensten via Mijn Zorgsupport.

Wet- en regelgeving

Sinds 1 januari 2016 bent u als zorgondernemer vanuit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg te controleren op een aantal onderwerpen. Via de Verklaring Omtrent Gedrag, navragen van referenties etc. kunt u hieraan voldoen. Als zorgondernemer moet u steeds meer kunnen en weten en ieder jaar kan dit veranderen. Zorgsupport helpt u hierbij met actuele kennis rondom wet- en regelgeving en het praktisch toepassen hiervan binnen uw organisatie en processen.

Onze kwaliteitsmeting houdt ook rekening met medewerkers door bovenstaande onderwerpen periodiek te controleren op inhoud, maar ook door andere aspecten ten aanzien van uw medewerkers na te lopen.

360º feedback

Wij helpen u met het inrichten van de 360º feedback cyclus bestaande uit:

  • Beoordelingsformulier medewerkers
  • Functioneringsgesprek
  • Beoordelingsgesprek
  • Formulieren en documenten

Door middel van de beoordelingsformulieren wordt iedere medewerker beoordeelt op haar inzet en presteren door collega’s, zichzelf en direct leidinggevende. Op deze manier ontstaat een breed beeld van iedere medewerker. De resultaten worden op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Deze input kunt u gebruiken in het persoonlijke gesprek met iedere medewerker.

Indien nodig kunnen wij u ondersteunen met gesprekstechnieken en het uitvoeren van de gesprekken. Ook krijgt u als onderdeel van ons abonnement instructies hoe u specifieke onderdelen kunt invullen.

Op Mijn Zorgsupport zijn verschillende formulieren en documenten beschikbaar ter ondersteuning van de volledige HR cyclus.

Teams

Samenwerking binnen (zorg)teams is van cruciaal belang om zorg succesvol te leveren. Vaak staan meerdere medewerkers in verschillende rollen een client bij in het leveren van zorg of begeleiding. Hierin is communicatie, afstemming en samenwerking belangrijk maar vaak niet vanzelfsprekend.

Samen met partners hebben we speciale programma’s ontwikkeld voor training en teamontwikkeling. Hierin leren medewerkers elkaar te vertrouwen en met respect samen te werken. Dit varieert van effectief overleg tot en met persoonlijke groei.

Contact

Als u meer wilt weten, gaan we graag met u in gesprek. Uw organisatie is uniek en daarom willen we een antwoord op maat leveren. We horen graag van u wanneer het u past.

Back To Top