skip to Main Content

Over Zorgsupport

Als zorgverlener maakt u het verschil in het leven van uw cliënten. Omdat uw cliënten moeten kunnen vertrouwen op goede zorg, zijn er allerlei wetten en regels van toepassing en worden eisen gesteld aan de manier waarop u de zorg aan uw cliënten organiseert. Op de naleving hiervan wordt streng toezicht gehouden door de inspectie. Zorginitiatieven zijn genoodzaakt zich te ontwikkelen tot professionele zorgorganisaties. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor kleine zorginstellingen en woonvormen die niet de omvang en capaciteit hebben om iedere functie een specifieke medewerker in te zetten.
Zorgsupport is het servicebureau voor zorgverleners en biedt kostenefficiënte oplossingen voor de uitdagingen waar u als zorgondernemer voor staat, nu en in de toekomst. Wij bieden u een set van diensten die essentieel zijn voor het goed functioneren van uw onderneming en het continu verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening zodat u zich kunt richten op het bieden van adequate zorg aan uw cliënten.

Concreet betekent dit dat wij ervoor zorgen dat u voldoet aan de eisen die aan uw organisatie worden gesteld doordat deze continu verbetert en professionaliseert. Onze dienstverlening is modulair, flexibel en transparant. Dat wil zeggen: u kiest zelf welke diensten u wilt afnemen tegen een vast bedrag per maand en u kunt zelf modules aan- of uitzetten als uw situatie verandert. Vooraf wordt met u bepaald welke diensten binnen de modules worden uitgevoerd. U weet precies waar u aan toe bent en heeft geen verrassingen achteraf.

Back To Top